Điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn hành lý ký gửi TPHCM – Perth/Adelaide

                                   

Hãng hàng không VietJet vừa có thông báo mới nhất để điều chỉnh về quy định tiêu chuẩn hành lý ký gửi chặng bay SGN-PER/ADL. Thông tin này rất quan trọng dành cho khách hàng sắp tới có chuyến bay đi TPHCM – Perth/Adelaide. Chi tiết tham khảo dưới đây ngay nhé!

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ KÝ GỬI CHẶNG BAY SGN-PER/ADL

Căn cứ theo công văn số 1068765/TTr-Online-VJC của phòng Thương mại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet,
Văn Phòng miền Bắc Công ty Cổ phần Hàng Không VietJet (VPMB) trân trọng thông báo đến Quý Đại lý và Khách Hàng về việc điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn hành lý ký gửi áp dụng riêng cho chặng bay TPHCM – Perth/Adelaide (SGN – PER/ADL), thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian áp dụng: Áp dụng cho hành khách có hành lý ký gửi, có thời gian bay từ ngày 15/04/2024.

2. Chặng bay áp dụng: Áp dụng trên chặng bay thẳng SGN-PER/ADL và các chặng nối chuyến tại SGN đi PER/ADL.

3. Quy định áp dụng:
a. Số lượng kiện hành lý ký gửi:
* Đối với các gói hành lý trả trước:
– Gói 20 Kgs/ Gói 20kgs quá khổ : Tối đa 01 kiện hành lý.
– Gói 30 Kgs/ Gói 40 Kgs/ Gói 30kgs quá khổ : Tối đa 02 kiện hành lý.
– Gói 50 Kgs/ Gói 60 Kgs : Tối đa 03 kiện hành lý.
– Gói 70 Kgs/ Gói 80 Kgs : Tối đa 04 kiện hành lý.
– Gói 90 Kgs/ Gói 100 Kgs: Tối đa 05 kiện hành lý.
Hiện tại chỉ mở bán gói 20 kgs và gói 20 kgs quá khổ.
Vé GDS: Không áp dụng quy định về số kiện hành lý.
*Đối với hành lý theo tiêu chuẩn hành lý miễn cước:
– Hạng vé Business : Giới hạn tối đa 03 kiện hành lý – Tổng không quá 40 Kg.
– Hạng vé Skyboss : Giới hạn tối đa 02 kiện hành lý – Tổng không quá 40 Kg.
– Hạng vé Deluxe : Giới hạn tối đa 01 kiện hành lý – Không quá 20 Kg.

* Tiêu chuẩn hành lý miễn cước vé GDS:
– Hạng vé Business: Tiêu chuẩn 40 Kg.
– Hạng vé Skyboss: Tiêu chuẩn 40 Kg.

* Lưu ý: Các booking nối chuyến tại SGN đến PER/ADL: Quy định về số kiện hành lý ký gửi theo loại tàu bay khai thác nhỏ hơn sẽ được áp dụng chung cho toàn bộ hành trình.

VD: Hành trình BOM – PER (nối chuyến tại SGN), hành khách có 20 kg hành lý ký gửi:
– Chặng BOM – SGN: khai thác bằng A330 (Không giới hạn về số kiện).
– Chặng SGN – PER: khai thác bằng A321 (Giới hạn 01 kiện).
– Quy định hành lý được áp dụng: 01 kiện hành lý ký gửi cho toàn bộ hành trình.
– Hành khách đã mua vé với tiêu chuẩn hành lý miễn cước cũ sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn hành lý đã có trên vé.

VPMB xin thông báo để Quý Đại lý được biết và triển khai đến các bên liên quan.
Trân trọng cảm ơn!