BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH (PACKAGE TOUR PRICE LIST) 

                                   

(Bảng giá dưới không áp dụng cho ngày sự kiện DIFF, Lễ, Tết – The price list below does not apply to DIFF event, Holidays and Tet

Thời gian (FROM): 01/05 – 30/09 

Đơn vị tính (Unit Price): 1,000VND/ Pax 

***Chính sách giá cho trẻ em/ Price policies for children:  

  •  Đối với tour Bana Hill/ Suối nước nóng Thần Tài: Tính theo chiều cao 

Trẻ em dưới 1m: miễn phí; Trẻ em 1m – 1m4: 70% giá người lớn; Trẻ em trên 1m4: giá người lớn.

For Bana Hill/ Than Tai Hot Springs tour: Calculated by height 

Children under 1m: Free Children from 1m – 1m4: 70% of adult price Children over 1m4: Adult price.

  • Đối với các tour khác : Tính theo tuổi năm sinh (không tính theo tháng) 

Trẻ 1 – 4 tuổi: miễn phí; Trẻ 5 – 9 tuổi: 70% giá người lớn; Trẻ trên 10 tuổi: giá người lớn.

For other tours: Calculated by year of birth (not by month)  

Children under 4years: Free Children from 5 – 9years: 70% of adult price Children over 10 years: Adult price.

******

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ TRẢI NGHIỆM LƯU TRÚ VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI!

WISHING YOU A HAPPY AND COMFORTABLE ACCOMMODATION EXPERIENCE!